<

NARZĘDZIA

 BHP

BETA POLSKA sp. z o.o. - ul. Wiosenna 12 Skarbimierzyce 72-002 Dołuje- Polska
VAT PL8520500500 - REGON 005481820 - Nr KRS 0000062442 Szczecin XVII WGKRS - Kapitał zakładowy 4.002.000 zł